Verkstedet ferdig takket være annonym giver

En stor takk for gaven som har gjort at vi har kunnet ferdigstille verkstedet, noe som gir mye bedre fremtidsutsikter for barnna.