Støtt utdanning

Bring Children From Streets Norway søker samarbeidspartnere som ønsker å støtte utdanning for vanskeligstilte barn og unge i Uganda. Vi ønsker samarbeid både med privatpersoner, organisasjoner og bedrifter.

BCFSN driver i dag 4 ulike skoler i Uganda. I tillegg betaler stiftelsen utdanning for en rekke barn og unge der utdanningen foregår på andre skoler og utdanningsinstitusjoner. Herunder både grunnskoleutdanning, videregående utdanning og universitetsutdanning. Barna som får mulighet til utdanning er primært barn fra Katanga slummen og Freedom Children Home Nsumba. Kostnadene knyttet til drift av skoler og øvrig utdanning for barn/unge i regi av stiftelsen er svært store. Vi søker derfor samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å hjelpe enda flere barn med å få utdanning.

Du kan støtte dette arbeidet gjennom å bli fadder for Bring Children From Streets Norway eller på andre måter støtte stiftelsens arbeid til beste for vanskeligstilte barn og unge i Uganda. Vi søker også samarbeidspartnere som vil bidra gjennom midler som spesielt er øremerket utdanning.

Dersom du ønsker å bidra eller har behov for ytterligere informasjon kontakt oss gjerne 

Placeholder for CSS code
Støtt utdanning