Kontakt

Stiftelsen «Bring Children From Street»

Kontaktinformasjon Bring Children From Streets Norway:

Postadresse: Bring Children From Streets Norway co/Richard Kiwanuka , Nipedalen 339, 5164 Laksevåg
Epostadresse: post@bringchildren.com
Org.nr: 888847952
Kontonummer: 8580.10.26791
Kontonummer for fadderinnbetaling: 8580.10.17997
Vipps: 76206


Kontaktinformasjon Styret:

Richard Kiwanuka 973 27 649richard@wayforward.no
Stig Blindheim    971 61 516stig@bringchildren.com
Per Gunnar Jakobsen915 51 376jakobsenpergunnar1@gmail.com

 

 

Bring Children From Streets har to ressursgrupper som jobber med sponsorer, stiftelsens fadderordning, nettside, sosiale medier med mere.

  
 Gruppen som jobber med sponsorer og oppfølging av skoler/barnehager består av følgende medlemmer:

Richard Kiwanuka 973 27 649richard@wayforward.no
Guro Gerdts Wathne900 45 639gurwat@gmail.com
Simen Cesar Kinserdal952 80 855  simen.c.kinserdal@gmail.com
Per Gunnar Jakobsen915 51 376jakobsenpergunnar1@gmail.com

   

Gruppen som jobber med stiftelsens fadderordning, nettside og sosiale medier består av følgende medlemmer:

Hilde Køppen   950 42 055hilde@bringchildren.com
Elise Barsnes  481 48 786elise.barsnes@fotball.no
Katrine Lund Bjørnsen913 45 633katrine-bjornsen1@hotmail.com
Tove Tvedt Skarstein  908 37 644  tovetvedtskarstein@gmail.com
Stig Blindheim  971 61 516stig@bringchildren.com

                             
Spørsmål knyttet til fadderskap og oppfølging av fadderbarn bes rettet til
Hilde Køppen: Tlf 950 42 055 Epost: hilde@bringchildren.com