Bedriftssamarbeid

Bring Children From Streets søker samarbeid med bedrifter som vil støtte stiftelsens arbeid i Uganda.BCFSN er en ideell stiftelse. Ingen involverte i Norge mottar økonomisk godtgjørelse for arbeidet som utføres.

BCFSN søker samarbeid med bedrifter som ønsker å støtte stiftelsens helhetlige arbeid til beste for vanskeligstilte barn og unge i Uganda. Videre ønsker stiftelsen samarbeidspartnere som ønsker å støtte spesielle formål. Herunder for eksempel jordbruk, utdanning, energi, videreutvikling av stiftelsens skole og institusjoner med mere.

Dersom din bedrift ønsker å bidra til stiftelsens arbeid eller har behov for ytterligere informasjon kontakt oss gjerne.