Bli fadder for prosjekter i Katanga slummen

Gjennom ditt fadderskap for Katanga Nursery School bidrar du til å gi førskoleutdanning til fattige og foreldreløse barn i Katanga slummen.

Standard
Beløp

Fadderskapet koster kr 200 pr måned. Du kan også velge et alternativt beløp.

200
300
Annet