Ugandas regjering bryter gatebarnas rettigheter

Regjeringen i Uganda har bestemt at alle barn fra den etnisk karimojong minoriteten skal tvang flyttes tilbake til hjemdistriktet. I tilegg til å fjerne alle karimonjonger fra Kampalas gater har militæret kjørt rundt på barnehjem og fjernet barn med makt for så å frakte dem til en leir. Der de blir de holdt til man får sendt de tilbake til Karamoja.
Ugandas regjering bryter gatebarnas rettigheter

Vi i stiftelsen synes det er veldig trist at det er blitt hentet barn fra Nsumba barnehjem og fraktet vekk. Første dag ble ni barn hentet, fire av disse er bare tre år gammel! Neste dag ble ytterligere 15 barn hentet og fraktet vekk med makt.

Richard Kiwanuka har nettopp vært i Uganda og vært i møte med representanter for regjeringen. Signalet fra myndighetene er at dette vedtaket står fast og vi møter total mangel for forståelse når vi protesterer på at det er hentet barn fra Nsumba barnehjem.  Richard har også vært i kontakt med andre organisasjoner som Unicef vedrørende denne saken.
 
Det er stiftelsens klare mening at regjeringen i Uganda bryter med barnas rettigheter, og at det er ingen grunn til å fjerne barna fra Karamojo som bor på Nsumba barnehjem. De får her undervisning, mat og et sted å bo på lik linje med alle andre barn som bor på barnehjemmet.
Pr i dag har stiftelsen Bring Children From Streets ingen annen mulighet enn å gi uttrykk for vår motstand mot at barna blir hentet fra Nsumba barnehjem.
 Mange av barna som er hentet hadde fadderfamilier i Norge, disse vil bli kontaktet i løpet av kort tid.

Les mer på reddbarna.no