Tusen takk til Posten Norge AS

Posten Norge AS har samlet inn kr 11 410,- gjennom deres julekampanje. Disse pengene ble brukt til innkjøp av myggenett.
Tusen takk til Posten Norge AS

Det ble sendt ut et spørreskjema til Posten Norge AS kunder der hvert svar genererte kr 1,- til barnehjemmet. Denne kampanjen har resultert i at vi nå har dekket vårt behov for myggenett på Nsumba barnehjem, og dermed redusert risikoen for malaria hos barna. Stiftelsen og barna retter en stor takk til Posten Norge AS og Postens kunder for deres innsats og bidrag.