Takk for all støtte

Stiftelsen retter en stor takk til alle barnehager og skoler som er med å støtter oss! Sandgotna skole har hatt sin årlige innsamlingsaksjon og nok en gang runder de 100 000 kroner. Takk for fantastisk flott innsats!
Takk for all støtte

 
Takk også til alle andre skoler og barnehager som støtter oss:
Loddefjord skole, Vadmyra skole, Ulsetskogen skole, Blomsterdalen barnehage, Veksthuset barnehage, Foldnes barnehage, Kleppe barnehage.