Posten Norge AS

Postens har samlet inn kr 44 670.- gjennom Deres påskekampanje! Pengene skal gå til å ferdigstille hønsegården. Prosjektet starter i august.
Posten Norge AS

Stiftelsen retter en stor takk til posten for Deres bidrag.