Ny sykepleier

Det er ansatt en sykepleier ved Nsumba barnehjem. Lønn til sykepleier er finansiert via privatpersoner i stiftelsen. Det vil i fremtiden bli prioritert å sørge for videreutdannelse for sykepleieren før å øke kompetansen i forbindelse med behandling av barna. Det vurderes også å ansette ytterligere en sykepleier.

Det er også planlagt å opprette en sykestue ved barnehjemmet. Denne sykestuen skal utrustes slik at det er mulig for sykepleieren å foreta enkle undersøkelser og behandle ting som småskader, kutt og infeksjoner.

Det er også et mål å etablere et fond som skal brukes til å dekke kostnader ved medisinsk behandling av barna på Nsumba barnehjem. Helsesituasjonen til mange av barna er svært dårlig og mange mangler også viktige grunnvaksiner. Mange av barna har bakgrunn som gatebarn og dette kombinert med lengre perioder med mangelfull ernæring og manglende behandling av sykdommer har bidratt til å svekke helsesituasjonen hos det enkelte barn.

Det er et mål for stiftelsen å legge forholdene økonomisk til rette for at barna ved barnehjemmet skal kunne få medisinsk behandling og smertelindring i forbindelse med alle typer sykdommer og skader. Grunnet mangel på penger i dag er det kun alvorlig og livstruende syke barn som blir sendt til sykehus for behandling.