Kjøp av bil – pick up.

Vi prøver å få samlet inn nok penger til å kjøpe en bil, noe som ville lette vårt arbeid, være økonomisk og tidsbesparende og øke sikkerheten for barna.

Nsumba ligger ca 1 times kjøring utenfor hovedstaden Kampala, på vei mot Masaka.

Hovedveien mellom Kampala og Masaka er fin, og her er det bussforbindelse.

Den siste milen fra hovedveien til barnehjemmet går på grus/jordvei gjennom landsbyer og  forbi små hus. Her er det ingen kollektivforbindelse. Hvis en ikke har tilgang til egen transport, må den leies. Det er uforholdsmessig dyrt, f.eks sammenlignet med hva en bussbillett videre inn til Kampala koster.

Barnehjemmet har tidligere hatt bil. Den er nå så ødelagt at den ikke lar seg reparere.

Barnehjemmet trenger tilgang til bil fordi det vil:

  • være tidsbesparende i forhold til alt som må fraktes og ordnes på en så stor institusjon.
  • være økonomisk i forhold til hvor dyrt det er å leie transport
  • øke sikkerheten for barna, for eksempel ved behov for hurtig medisinsk hjelp.
    (behandling av malaria, slangebitt osv.)