Kjære venner

Sammen kan vi gi barn håpet og smilet tilbake ved å gi de ett hjem og lysere fremtid. Den 20. mars fyller jeg 30 år. Av mine 30 år har jeg brukt 14 på å få barn vekk fra gatene i Uganda. Da jeg var 16 år startet jeg en organisasjon som heter Bring children from streets – Norway.
Kjære venner

Organisasjonen har vokst gradvis og pr i dag har vi 600 barn på barnehjemmet i Nsumba. Dette har vi greid mye på grunn av mine venner og nære støttespillere.

Den største utfordringen nå på Nsumba er hus til barna å bo i. Vi har mer enn nok land å bygge på, men mangler litt midler til et nytt bygg. 

Det er derfor jeg i denne anledningen kontakter alle mine venner for å formidle mitt bursdagsønske. 

 

Hjelp til å bygge et nytt hus til barna. 

 

Huset vil ha plass til 100 barn. 

  •  Marianne Rieber bidro med  50 000 NOK   januar, og da gjenstår det 70 000 for å  kunne iverksette prosjektet.
  •  For at dere skal lettere skal kunne forstå hvor mye forskjell dere kan gjøre har jeg satt opp hele regnestykket for dere. 
  •  Bygget trenger 3600 murstein, en murstein koster kun 1 krone, så for 100 kroner kan dere hjelpe meg med 100 murstein. 
  •  Til bygget trenger vi 20 vinduer Ett vindu koster 720 kroner så for 720  kroner kan du hjelpe oss med ett vindu.
  •   Vi trenger 6 dører. En dør koster kroner 1000…….. 

 

På denne måten kan du vite akkurat hvor mye av dette bygget du har vært med å bidra til.  

Bilder fra byggeprosessen vil bli publisert på hjemmesiden vår Bringchildren.com, slik at dere får se det ferdige resultatet og se hva din hjelp har bidratt til.

 

Tusen takk på forhånd, uten deres hjelp hadde ikke dette vært mulig. 

 

merk bankgiro 8580.10.26791 med nytt hus

 

Med vennlig hilsen

 Richard KiwanukaBring Children From Streets