Innsamlingsaksjonen på Sandgotna skole.

Vi har nå fått totalt resultat fra innsamlingsaksjonen på Sandgotna skole. Beløpet endte på hele 92 308 kroner!!

Stiftelsen retter en stor takk til elever, lærere og ansatte ved Sandgotna skole for en fantastisk flott innsats!