Gave fra Osterøy skole

Osterøy skole har hatt arrangement i samarbeid med New Page og fått inn kr 14.848.– som de gir til stiftelsen. Pengene skal gå til lys/solcelleprosjektet på barnehjemmet. Med disse midlene vil vi være istand til å sluttføre innstallering av lys på barnehjemmet.
Gave fra Osterøy skole

Hjertelig takk