Gave fra ansatte i personskade 2, Vesta

Avdelingen fikk bonus i forbindelse med overtidsjobbing etter streiken i juni 2006. Pengene skulle brukes på et positivt tiltak i avdelingen. Medarbeiderne i Personskade ønsket at deler av beløpet skulle gå til et veldedig formål som avdelingen kunne følge opp i fellessamlinger. Gaven på kr 5000,– er øremerket til møbler etc i spisesal/kjøkken.

En av våre medarbeidere var sommeren 2006 på besøk på Nsumba Barnehjem og det ble besluttet at gaven skulle gå til barnehjemmet. Den 21.12 ble det vist bilder og fortalt litt om barnehjemmet på en felles samling i avdelingen.