Årets ildsjel

Stiftelsen Bring Children From Streets ble under årets prisutdeling tildelt prisen årets ildsjel under kategorien Framsyn.

Ildsjelprisen for Framsyn skal være til inspirasjon for oppfinnsomme mennesker slik at de kan fortsette sitt kreative og nyskapende arbeid være en oppmuntring og anerkjennelse til prosjekter, lag, organisasjoner eller enkeltpersoner som gjør en hensiktsmessig innsats for utvikling av samfunn eller næringsvekst på Vestlandet.
 
Vi takker alle som har stemt på oss!