Arbeidet framover

Vi har nå 160 fadderfamilier her i Norge! Dette er kjempebra og vi har jo som mål at alle 350 barna skal ha fadder innen utgangen av 2006.
Arbeidet framover

Antall barn på barnehjemmet har øket og stiftelsen vurderer nå om vi skal sette i gang bygging av et nytt barnehjem. Det finnes 2 mill foreldreløse barn i Uganda et antall som bare vil øke de nærmeste årene. Vi er takknemlig for hjelp til å rekruttere flere faddere.
Nå jobber vi med nye prosjekter og et av hovedprosjektene våre nå er å skaffe penger til en bil. Barnehjemmet har tidligere hatt bil. Den er nå så ødelagt at den ikke lar seg reparere. Barnehjemmet trenger tilgang til bil fordi det vil være tidsbesparende i forhold til alt som må fraktes og ordnes på en så stor institusjon. 

Det vil også være økonomisk gunstig i forhold til hvor dyrt det er å leie transport og det vil øke sikkerheten for barna, for eksempel ved behov for hurtig medisinsk hjelp (behandling av malaria, slangebitt osv.)