Om Bring Children From Streets Norway

Bring Children From Streets Norway sitt hovedformål er å drive arbeid til beste for foreldreløse og vanskeligstilte barn i Uganda. Bring Children From Streets Norway (BCFSN) er en ideell stiftelse. Ingen involverte i Norge mottar økonomisk godtgjørelse for arbeidet som utføres.

Bring Children From Streets Norway ble startet av Richard Kiwanuka som 16 åring. I 2005 ble organisasjonen omorganisert til en stiftelse, lokalisert i Bergen.Stiftelsen er opprettet på initiativ fra Richard Kiwanuka. Stiftelsens arbeid utføres primært gjennom å opprette, drive og finansiere ulike prosjekter/tiltak i og utenfor Ugandas hovedstad Kampala. Stiftelsen har lokalt ansatte i prosjektene i Uganda. Stiftelsens arbeid finansieres i hovedsak gjennom fadderordning, innsamlede midler fra skoler og barnehager samt gjennom bidrag fra firma og privatpersoner. Cecilia Brækhus er ambassadør for organisasjonen, Se mer.

Styret i Bring Children From Streets Norway er hovedansvarlig for arbeidet som utføres, og består av følgende personer:

  • Richard Kiwanuka, leder
  • Stig Blindheim, styremedlem
  • Per Gunnar Jakobsen, styremedlem

  
 

Bring Children From Streets har to ressursgrupper som jobber med sponsorer, stiftelsens fadderordning, nettside, sosiale medier med mere.

  
 Gruppen som jobber med sponsorer og oppfølging av skoler/barnehager består av følgende medlemmer:

Richard Kiwanuka  973 27 640 richard@wayforward.no
Guro Gerdts Wathne 900 45 639 gurwat@gmail.com
Simen Cesar Kinserdal 952 80 855   simen.c.kinserdal@gmail.com
Per Gunnar Jakobsen 915 51 376 jakobsenpergunnar1@gmail.com

   

Gruppen som jobber med stiftelsens fadderordning, nettside og sosiale medier består av følgende medlemmer:

Hilde Køppen    950 42 055 hilde@bringchildren.com
Elise Barsnes   481 48 786 elise.barsnes@fotball.no
Katrine Lund Bjørnsen 913 45 633 katrine-bjornsen1@hotmail.com
Tove Tvedt Skarstein   908 37 644   tovetvedtskarstein@gmail.com
Stig Blindheim   971 61 516 stig@bringchildren.com

                             
Spørsmål knyttet til fadderskap og oppfølging av fadderbarn bes rettet til
Hilde Køppen: Tlf 950 42 055 Epost: hilde@bringchildren.com

 

Kontaktinformasjon Bring Children From Streets Norway:

Postadresse: Bring Children From Streets Norway co/Richard Kiwanuka , Nipedalen 339, 5164 Laksevåg
Epostadresse: post@bringchildren.com
Org.nr: 888847952
Kontonummer: 8580.10.26791
Kontonummer for fadderinnbetaling: 8580.10.17997
Vipps: 76206

 
  

Kontaktinformasjon Styret:

Richard Kiwanuka  973 27 640 richard@wayforward.no
Stig Blindheim     971 61 516 stig@bringchildren.com
Per Gunnar Jakobsen 915 51 376 jakobsenpergunnar1@gmail.com