Katanga Nursery School Bilde til hovedside .jpg
Katanga Nursery School Bilde 1 .jpg
Katanga Nursery School Bilde 2 .jpg
Katanga Nursery School Bilde 3 .jpg
Katanga Nursery School Bilde 4 .jpg

Katanga Nursery School

I Katanga slummen driver BCFSN Katanga Nursery School. Skolen gir gratis førskoleutdanning til et stort antall foreldreløse og svært vanskeligstilte barn.

På skolen barna får barna lære og leke i et miljø preget av omsorg og trygghet. Barna får også her et måltid varm mat hver dag.

Katanga slummen ligger i Ugandas hovedstad Kampala. Her bor et enormt antall mennesker under svært vanskelige forhold. Tilbudet BCFSN gir gjennom Katanga Nursery School er avgjørende da dette er det eneste reelle tilbudet disse barna har. Den eneste muligheten de har til å starte prosessen med å lære å lese, skrive og regne. BCFSN dekker også kostnadene for videre skolegang for barn utenfor Katanga etter endt førskoleutdanning.

Driften av skolen finansieres gjennom en fadderordning, innsamlede midler fra skoler og barnehager samt gjennom bidrag fra firma og privatpersoner. BCFSN har en målsetning om på sikt å bygge en ny og større skole i Katanga. Dette vil gi oss muligheten til å hjelpe ende flere barn. Dersom du ønsker å hjelpe oss å hjelpe barn i Katanga kan du gjøre dette gjennom å bli fadder for skolen eller gjennom å bidra på andre måter til stiftelsens arbeid.