Bilde Freedom Primary School bilde til hovedside.jpg
Freedom Primary School 4.jpg
Freedom Primary School 3.jpg
Freedom primary school 2.jpg
Freedom Primary School 1.jpg
Freedom primary school 2.jpg

Freedom Primary School

Freedom Primary School tilbyr grunnskoleutdanning fra første til syvende trinn. Ved skolen er det også en barnehage med førskoleavdeling.

 

Freedom Primary School ligger ved Freedom Children Home Nsumba. Skolen ble åpnet I 2016 og er bygget med støtte fra Marianne Rieber. Innsamlede midler fra skoler og barnehager er også avgjørende i arbeidet med å drifte skolen.

Barna som bor på Freedom Children Home Nsumbaer elever ved skolen. Blant elevene er også mangebarn fra nærmiljøet. I tillegg til å sikre utdanning til barna ved barnehjemmet er det prioritert målsetning at skolen skal tilby skolegang for barn i landsbyene rundt. Herunder da spesielt utsatte barn og barn fra ressurssvake familier. Hovedmålet med etablering av skolen er å gi barna en god grunnskoleutdanning gjennom å sikre kvalitet på undervisningen. Skolen har godt skolerte lærere og ansatte. Videre er det et begrenset antall elever per klasse som sikrer god oppfølging av den enkelte elev. Skolen er også bygget med den hensikt å redusere BCFSN`s utgifter til utdanning for barna ved Freedom Children Home Numba og barn fra Katanga.

Dersom du ønsker å hjelpe oss å gi utdanning til vanskeligstilte barn kan du gjøre dette ved å bli fadder for Freedom Children Home Nsumba eller ved å støtte stiftelsen arbeid på andre måter.