Freedom Children Home Nsumba

På Freedom Children Home Nsumba får foreldreløse og vanskeligstilte barn trygghet og omsorg. Her får de mat, skolegang og medisinsk oppfølging.
Freedom Children Home Nsumba

På Freedom Children Home Nsumba starter veien mot et liv preget av trygghet, håp og muligheter. Idrett, fysisk aktivitet, sang, musikk og ulike former for håndarbeid er også en viktig del av hverdagen til barna.

Barnehjemmet Freedom Children Home Nsumba ligger ved landsbyen i Npigi, ca 90 min kjøring fra Ugandas hovedstad Kampala. Det ble bygget i 2014 med støtte fra Marianne Rieber. Innsamlede midler fra skoler og barnehager er også avgjørende for drift og videreutvikling av barnehjemmet. Barna som bor på barnehjemmet er foreldreløse eller kommer fra svært vanskeligstilte familier. Mange av barna kommer også opprinnelig fra Katanga slummen. Freedom Children Home Nsumba består i dag av  7 bygninger. Disse huser sovesaler for barna, soverom for ansatte, kjøkken, kontor, oppholdsrom, lager og toalett/bad. Barnehjemmet har 10 lokalt ansatte.

Det er en målsetning at barnehjemmet i størst mulig grad skal være selvforsynt med mat. Det drives derfor jordbruk på deler av området. Pr i dag dyrkes det blant annet mais, kasava, søtpoteter, banan, ananas, tomater og andre grønnsaker. På barnehjemmet har man også et lite antall kyr, griser, geiter og høns. BCFSN har sammen en klar målsetning om å utvide jordbruk og husdyrhold ved barnehjemmet. Herunder både ved å øke omfanget gjennom å dyrke mer jord og starte dyrking av frukt og grønnsaker vi ikke dyrker i dag. Videre gjennom å effektivisere og maksimere eksisterende jordbruk. Dette er avgjørende dersom vi skal nå målet om at barnehjemmet i størst mulig grad skal være selvforsynt med mat.

 BCFSN har bygget en skole vis a vis barnehjemmet. Her får barna skolegang sammen med andre vanskeligstilte barn fra nærmiljøet.

I tillegg til det området som er bebygget og hvor det drives jordbruk har BCFSN også kjøp et stykke land til. På sikt er ambisjonen å utvide Freedom Children Home Nsumba slik at vi kan gi enda flere barn omsorg, trygghet, mat, utdanning, medisinsk oppfølging og håp for fremtiden.

 

Driften av Freedom Children Home Nsumba finansieres gjennom en fadderordning, innsamlede midler fra skoler og barnehager samt gjennom bidrag fra firma og privatpersoner. Dersom du ønsker å hjelpe oss å hjelpe barna på barnehjemmet kan du gjøre dette gjennom å bli fadder eller gjennom å bidra på andre måter til stiftelsens arbeid.

Bilde 1 Freedom Children Home Nsumba.jpg
 


 

Bilde 3 Freedom Childrens Home Nsumba.jpgBilde 4 Freedom Childrens Home Nsumba.jpg