Bli fadder uten fadderbarn

Ditt fadderskap hjelper oss å gi mat, omsorg, trygghet, skolegang, medisinsk behandling og håp til foreldreløse og vanskeligstilte barn. Ditt bidrag er svært viktig for stiftelsens arbeid uten at dette er knyttet opp til et enkelt barn.

Standard
Beløp

Velg beløp.

200
300
Annet