Vårt arbeid

Om Bring Children From Streets Norway

Om Bring Children From Streets Norway

Bring Children From Streets Norway sitt hovedformål er å drive arbeid til beste for foreldreløse og vanskeligstilte barn i Uganda. Bring Children From Streets Norway( BCFSN) er en ideell stiftelse. Ingen involverte i Norge mottar økonomisk godtgj …

Freedom Children Home Nsumba

Freedom Children Home Nsumba

På Freedom Children Home Nsumba får foreldreløse og vanskeligstilte barn trygghet og omsorg. Her får de mat, skolegang og medisinsk oppfølging. …

Katanga Nursery School

Katanga Nursery School

I Katanga slummen driver BCFSN Katanga Nursery School. Skolen gir gratis førskoleutdanning til et stort antall foreldreløse og svært vanskeligstilte barn. …

Freedom Primary School

Freedom Primary School

Freedom Primary School tilbyr grunnskoleutdanning fra første til syvende trinn. Ved skolen er det også en barnehage med førskoleavdeling. …

First Lady School

First Lady School

I Nabusanke like ved ekvator driver BCFSN First Lady School. First lady School tilbyr i dag grunnskoleutdanning fra første til syvende trinn. …

Fram Vocational School

Fram Vocational School

I Luweero District driver BCFSN Fram Vocational School. Yrkesskolen tilbyr yrkesrettet utdanning innenfor et stort antall fag. …

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt Bring Children From Streets Norway …