Personlige verktøy

Stiftelsen

Stiftelsen Bring Children From Streets, Norway ble opprettet 08.08.05. Stiftelsen er kommet i stand etter initiativ fra Richard Kiwanuka og har sitt sete i Bergen. Inger Johanne Ektvedt har hjulpet økonomisk med å få stiftelsen i gang.

Stiftelsen BCFSN sitt formål er å støtte arbeidet til Bring Children From Streets, Uganda i form av:

 • økonomisk støtte til Nsumba barnehjem, Nsumba, til drift, opprustning og vedlikehold
 • Etablere barnebyen JaJa Nsumba B Children Village.
 • Stimulere til annet utviklingsarbeid til beste for barna på institusjonen/e, bl.a. gjennom bruk av idrett

 

Stiftelsen vil finansiere sine prosjekter gjennom:

 • innsamlete midler fra ulike arrangementer
 • salg av produkter til inntekt for arbeidet
 • fadderordning
 • økonomisk støtte fra private givere, lag, organisasjoner, bedrifter, legater med mer.

 

Stiftelsen vil søke å knytte til seg ressurspersoner som vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i Norge eller i Uganda for å virkeliggjøre stiftelsens formål.

 

Arbeid utført for stiftelsen skjer på idealistisk grunnlag, uten noen form for økonomisk godtgjøring.

 

Styret i stiftelsen består av:

 • Styreleder Richard Kiwanuka
 • Fadderansvarlig Hilde Køppen
 • Sekretær Monica Bruu
 • Styremedlem Stig Blindheim

 

 

Kontonummer: 8580.10.26791

 

Kontonummer for fadderinnbetaling: 8580.10.17997

 

Org.nr: 888847952
Side-alternativer