Personlige verktøy

Nsumba Barnehjem

Nsumba barnehjem ligger i landsbyen Nsumba, 60 km utenfor Kampala, hovedstaden i Uganda. Landsbyen har ca 5000 innbyggere.

 

nytt_forsideilde.jpg

 

Nsumba barnehjem finasieres av midler fra Bring Children From Streets Norway.

Barnehjemmet er drevet av organisasjonen ”Bring Children From Streets” og finansieres av midler fra  Bring Children From Streets Norway. Initiativtaker til denne organisasjonen var presten Charles M. Bwenvu. Bwenvu startet sitt arbeid med gatebarn i 1988. Han tok da barn som levde på gaten hjem til sitt hus i Kampala for å la dem bo der. Bwenu erfarte imidlertid at veien tilbake til gaten og det gamle miljø ble kort for mange av barna. Han kjøpte derfor i 1990 tomten i Nsumba for å bygge et barnehjem der.

Tomten er på 500 mål som strekker seg til Lake Victoria.  

 

smaa_barn-II.jpg   maisplukking-II.jpg

 

 

På Nsumba barnehjem bor det nå i overkant av 400 barn, de fleste er fra Kampala, men også foreldreløse barn fra Nsumbas nærmiljø og de nordlige deler av Uganda bor her. Ca 60 % av barna er jenter, 40 % er gutter, i alderen fra 1 år til 18år.


Det er bygget en grunnskole og en videregående skole ved barnehjemmet for å gi barna der og i nærområdet utdannelse. Over 500 barn går på skole på ulike alderstrinn på Nsumba barnehjem.
Skolen på Nsumba er drevet av den katolske kirke.  

Lærerne ved den videregående skolen blir lønnet direkte av Nsumba barnehjem.

 

Hovedmålet for Nsumba barnehjem er å beskytte barn mot fysisk og psykisk mishandling samt å ivareta grunnleggende primærbehov i forhold til mat, trygghet og medisinsk

behandling.

 

Barnehjemmet sørger for å gi barna formell utdanning og prøver videre å gi mulighet for yrkesrettet utdanning. Det legges også vekt på å styrke barnas kulturelle tilhørighet og gi mulighet for utøvelse av det enkeltes barns religion. Forholdene legges også til rette for å gi barna mulighet for å delta i idrett og ulike fritidsaktiviteter. Idrett vurderes som spesielt viktig ved barnhjemmet både grunnet idrettes egenverdi og bruk av idretten som virkemiddel i arbeidet med å utvikle barnas sosiale egenskaper.
Side-alternativer