Personal tools

Skole og utdanning

På barnehjemmet får alle barna en grunnleggende utdannelse.

En formell utdanning på grunnskolenivå som er 7 år og en fire årig videregående utdanning.

Grunnskolen finnes på barnehjemmet og her går også barn som bor i lokalsamfunnet Nsumba på skole.

Skolen på Nsumba drives av den katolske kirke.

Den videre utdanningen som kalles High school taes på skoler en sykkeltur unna Nsumba Barnehjem,

men sykler er det få av slik at det tar tid å komme seg til og fra skolene. Mange må derfor bo på skolen, noe som koster mer penger.

 

I Uganda koster det penger å gå på skole.

Staten dekker skolegang for fire barn pr familie. Det betyr at familier med flere en 4 barn selv må dekke kostnadene ved skolegang for de øvrige barna. Mange familier har ingen mulighet til å dekke disse kostnadene og resultatet er da at veldig mange barn i Uganda ikke får skolegang.

I Uganda bor det over 30 mill mennesker og bare rundt en million av dem lever et liv uten fattigdom og over fattigdomsgrensen.

 


Noen av barna som bor på barnehjemmet er sendt dit fordi foreldrene ikke har råd til å brødfø dem,
ei heller sende de på skole. Noen har også foreldre som er syke, og på den måten ikke er i stand til å ta seg av dem. Det anslåes i dag å være ca 2 millioner foreldreløse barn i Uganda.

I 2015 forventes dette tallet å ha økt med to millioner. Årsaken til dette er HIV/Aids, malaria, fattigdom og krig.


Skolebøker finnes ikke i den form vi tenker oss.

Her underviser læreren og barna noterer i sine skrivebøker. Det er ikke lærebøker til hvert barn slik som vi har det her. Nå har barnehjemmet kjøpt inn en trykkemaskin, på den måten kan vi få trykket opp oppgaver til elevene. Alt skolemateriell må skolen og barnehjemmet selv finansiere, som bøker, blyanter, viskelær, farger osv. Bring Children From Streets Norway sørger for at elevene har dette.

 

Biblioteket ved barnehjemmet øker også muligheten for barna til å lese seg til kunnskap. Det arbeides fortløpende med å skaffe flere bøker til biblioteket.

 

Utdanning er veldig viktig og er det viktigste virkemiddelet til å komme seg ut av fattigdommen på.

Derfor har det blitt bygget en systue på barnhjemmet og det har blitt ansatt en sylærer. Hun kommer til Nsumba hver torsdag og bor der til lørdag. Disse dagene underviser hun på barnehjemmet. Her får jenter og gutter utdanning innenfor skredderfaget. I tillegg til 15 symaskiner har vi også kjøpt inn en strikkemaskin.

 

Det er i tillegg bygget et verksted som

både er snekkerverksted og som også inneholder en kunst og håndverk avdeling. Det finnes mange barn på barnehjemmet som er utrolig flink til å tegne, lage bilder, og de lager noen fantastisk flotte kort som vi nå så smått selger for dem her i Norge. Vi ser det som veldig viktig å la barna få bruke det de er flinke til og la dette være grunnlaget for en utdannelse.

 

Veien tilbake til gaten er veldig kort når man mangler penger til det mest nødvendige, slik at det å få en yrkesrettet utdanning er veldig viktig.

 

Den videre utdanningen utover grunnskolen koster mer penger, og mange av barna stopper derfor skolegangen etter endt grunnskole.

 

Vi håper at det er noen av fadderne som ønsker å bidra litt ekstra økonomisk når deres barn står klar for videre utdanning. Stiftelsen prøver å skaffe midler slik at alle som ønsker det skal få mulighet til høyere utdanning. De økonomiske kostnadene ved dette er imidlertid store og stiftelsen mangler pr i dag finansiering til dette. Fadderbeløpet på kr 200.- pr mnd dekker blant annet skolegang på grunnskolen og den videregående skolen. Prisen for videreutdanning kan variere fra 3000 til 6000 i året pr elev, alt etter hvilken skole man kommer inn på.


Bosted til Lærerne

Lærerne har nå fått bygget seg egne boliger, finansiert av den katolske kirke.

På den måten håper vi det skal være attraktivt for lærerne å bli værende på Nsumba.
Document Actions