Personal tools

Mat og ernæring

På Nsumba barnehjem får man tre/fire måltid for dagen. Frokost består av en maissuppe og til lunsj får de maisgrøt (poscho) og til sist middag som består av maisgrøt (poscho) noen ganger sammen med bønner. Litt frukt dyrker man også, mango er en av dem.

SISTE: 23 mai 2012

Vi har fått en mølle på barnehjemmet. Med den maler vi maisen om til mel.
Tidligere måtte vi kjøre maisen vekk for å få gjort den om til mel, nå kan vi gjøre dette selv.
Melet bruker vi til å lage posho (maisgrøt).

 

Ny mølle

 

Barnehjemmet fikk tidligere år uregelmessige leveringer av maispulver fra World Food supplement. Dette får man ikke lengre og vi er nå godt i gang med å dyrke egen mat. I tiden før stiftelsen Bring Children From Streets Norway startet med regelmessige pengeoverføringer til mat, manglet barnehjemmet ofte mat og barna overlevde i perioder blant annet på mango. Nå får barnehjemmet penger til mat overført fra Norge.

 

Den viktigste oppgaven for stiftelsen er å sørge for tilstrekkelig og næringsrik mat for barna ved barnehjemmet. Det er blant annet innført to ekstra måltid i uken med enten kjøtt eller fisk for å bedre næringsinnholdet samt gi barna mulighet til å spise seg skikkelig mett. De næringsstoffene som finnes i kjøtt og fisk er veldig viktig for barnas utvikling både kroppslig og mentalt. Det er ønskelig å innføre flere slike måltid i uken for barna. Det er viktig å bedre næringsinnholdet i maten slik at barna får i seg nok energi, proteiner, vitaminer og mineraler.

 

Bedret næringsinnhold i maten er en forutsetning for at barna skal ha nødvendige krefter og overskudd til skole og andre aktiviteter som er viktig for barnas utvikling og livskvalitet. Riktig og nok mat er også veldig viktig for barnas generelle helse og for å bedre motstandskraft mot smittsomme sykdommer og epidemier.

For de barna ved barnehjemmet som er Hiv positive er riktig ernæring ekstra viktig for styrke kroppen i kampen mot viruset.

 

Den påbegynte økningen i dyrking av egen jord vil gjøre barnehjemmet mer selvforsynt med mat, samtidig som de vil få en mer allsidig kost. Tomater, mais, bønner og andre grønnsaker vil hjelpe med å dekke behovet for energi og gi barna noen av de næringsstoffene de trenger.


Traktoren som barnehjemmet fikk i gave i 2009 har bidratt til at jordbruksarbeidet går raskere og lettere. Barnehjemmet har nå store åkrer med mais, bønner og kassava.

 

 

 Ny traktor

 

 

Mais

Mais

 

 

Bønner

 

Bønner

 

 

 

Kassava

Kassava

   

Stiftelsen ønsker å satse stort på jordbruk også i årene som kommer. Vi ønsker å dyrke enda mer mat og ansette en lærer som kan lære opp barn/unge innenfor jordbruksfaget. På barnehjemmet har vi nå hønsehus med høns, to store grisebinger og kuer som gir barna melk i kostholdet!

 

 kuer

IMG_0792-01.jpg

 

IMG_0780-01.jpg

 

 

Målet er at barnehjemmet skal være selvforsynt med mat.
Document Actions