Personlige verktøy

Fadderordningen

Vi ønsker at alle barna skal bli fjernadopterte, enten av en familie, enkeltpersoner, lag eller arbeidsplasser

320 av barna har fått dette tilbudet til nå.

Det er i oktober -06 i overkant av 400 barn i alderen 2 - 20+ på barnehjemmet.

Beløpet er satt til kr 200,- pr mnd, med mulighet for avtalegiro for betaling (kontonummer for fadderinnbetaling: 8580.10 .17997).

 

Det er også mulig å støtte barnehjemmet med månedlige bidrag uten å ha et fadderbarn på barnehjemmet.Dere vil på lik linje med faddere motta innformasjonsskriv om hva som foregår på barnehjemmet og hva pengene er brukt til.

 

Ordningen har flere hensikter:

 • en måte å sikre jevn, økonomisk støtte til utvikling og drift av barnehjemmet.
  Pengene som kommer fra fadderne går til barnehjemmet som sådan, de er ikke øremerket det enkelte barnet.
 • En måte å knytte kontakt mellom enkeltpersoner på hvert sitt kontinent og i ulike livssituasjoner.
  Fadderne har gjennom brev, bilder og kanskje en gave mulighet til å ha kontakt med sitt barn.
  Vi prøver å tilrettelegge for at det også kommer brev tilbake til fadderne fra barnet.
  Vårt mål er at fadderne får 2 hilsener fra barnet sitt i løpet av året.
 • Gjennom informasjonsbrev til fadderne kan vi som organisasjon fortelle hva vi bruker midlene til og hva som foregår på barnehjemmet og i landet for øvrig.
Ja, jeg vil bli fadder

 

Side-alternativer